ประกันโรงงานอุตสาหกรรม

ประกันโรงงานอุตสาหกรรม Industrial All Risk Insurance

ประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิด คุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเกิดจากสาเหตุใดๆ ก็ตามซึ่งมิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ ให้ความคุ้มครอง เช่นเดียวกับกรมธรรม์อัคคีภัยมาตรฐานรวมถึงภัยเพิ่มต่างๆ อาทิ ภัยระเบิด ภัยลมพายุ ภัยจลาจล และนัดหยุดงาน การกระทำป่าเถื่อนและเจตนาร้าย ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยอากาศยาน รวมทั้งการโจรกรรม การปล้นทรัพย์ และความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากอุบัติเหตุจากปัจจัยภายนอก เป็นต้น


หากต้องการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันโรงงานอุตสาหกรรม
สามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ 02-034-6868 หรือกรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

""
1
กรอกข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
ชื่อ
นามสกุล
โทรศัพท์
รายละเอียดรายละเอียดเพิ่มเติม
0 /

** ข้าพเจ้ายินยอม ให้บริษัทใช้ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่และอีเมล ที่ให้ไว้ในการแจ้งผลการสมัคร ข่าวสารและเสนอสิทธิพิเศษต่างๆ ของบริษัท

Previous
Next