พรบ.รถยนต์

พรบ. รถยนต์

เลือกประเภทรถ

พรบ. รถเก๋ง 645.21 บาท

ป้ายทะเบียนสีดำ

พรบ. รถกระบะ 967.28 บาท

ป้ายทะเบียนสีเขียว

พรบ. รถตู้ส่วนบุคคล 1182.35 บาท

ป้ายทะเบียนสีฟ้า

คุ้มครองโดย
บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)
โทร. 02-869-3333

ตารางความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
ความคุ้มครอง
วงเงินคุ้มครอง
รถที่เกิดเหตุตั้งแต่ 1 เม.ย. 59 (บาท/คน)
1
จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้น ได้รับโดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด
1.1 ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ (ตามจริง)
30,000
1.2 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพอย่างถาวร
35,000
2
จำนวนเงินค่าเสียหายส่วนที่เกินกว่าค่าเสียหายเบื้องต้น (ยกเว้นผู้ขับขี่รถที่เป็นฝ่ายต้องรับผิดตามกฎหมาย)
โดยมีวงเงินคุ้มครองรวมกับค่าเสียหายเบื้องต้นดังนี้
2.1 ค่ารักษาพยาบาล จากการบาดเจ็บ
80,000
2.2 การสูญเสียนิ้วตั้งแต่ข้อนิ้วขึ้นไป ไม่ว่านิ้วเดียวหรือหลายนิ้ว
200,000
2.3 การสูญเสียมือ, แขน, เท้า, ขา, สายตา หนึ่งข้าง, หูหนวก, เป็นใบ้ หรือลิ้นขาด หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง, สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์ หรือเสียอวัยวะอื่นใด
250,000
2.4 การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ตั้งแต่ 2 กรณีขึ้นไป หรือทุพพลภาพอย่างถาวร
300,000
2.5 ชดเชยรายวัน 200 บาท รวมกันไม่เกิน 20 วัน กรณีเข้ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลในฐานะคนไข้ใน
สูงสุดไม่เกิน 4,000
2.6 จำนวนเงินคุ้มครองสูงสุดสำหรับรายการข้อ 2.1, 2.2 และ 2.3 รวมกัน
สูงสุดไม่เกิน 304,000

หมายเหตุ :

 • ผู้ขับขี่ที่กระทำละเมิด (ฝ่ายผิด) จะได้รับแค่ ความคุ้มครอง ค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น
 • ผู้ประสบภัย หมายรวมถึง ผู้ขับขี่ที่ถูกละเมิด ผู้โดยสาร และบุคคลภายนอก
 • จำนวนเงินค่าเสียหายเบื้องต้นนี้เป็นส่วนหนึ่งของจำนวนเงินคุ้มครองผู้ประสบภัย (ดูในกรมธรรม์)

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ จาก พรบ.

 1. ต่อภาษีรถประจำปี
 2. ค่ารักษาพยาบาล กรณีได้รับบาดเจ็บ
 3. ค่าชดเชย กรณีนอนรักษาเป็นคนไข้ใน
 4. ค่าปลงศพ กรณีเสียชีวิต

เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชน ทำอย่างไร ?

 1. โทรแจ้งตำรวจ 191 เพื่อประสานโรงพยาบาลและกู้ภัย
 2. พูดคุยกับผู้บาดเจ็บ กรณีที่ยังมีสติ
 3. สอบถามเบอร์ติดต่อญาติพี่น้อง เพื่อแจ้งให้ทางบ้านทราบ

* และหากรถที่ทำประกันภัยควรดำเนินการ (เพิ่มเติม) ดังนี้ * 

 1. แจ้งเหตุทันทีกับบริษัทประกันภัยที่ทำประกันภัยไว้
 2. แจ้งข้อมูลของรถประกัน เช่น กรมธรรม์ ทะเบียนรถ สี ยี่ห้อรถ
 3. แจ้งรายละเอียดผู้ขับขี่ ชื่อและเบอร์โทรศัพท์
 4. แจ้งระบุตำแหน่งที่เกิดเหตุให้ชัดเจน เช่น ชื่อถนน จุดที่สังเกตุเห็นได้ชัดหรือสถานที่ใกล้เคียง
 5. เปิดไฟฉุกเฉิน เพื่อเป็นที่สังเกตุเด่นชัดหรือเพื่อความปลอดภัย
 6. หลังเกิดเหตุหากมีการเคลื่อนย้ายรถจากจุดเกิดเหตุ ให้แจ้งบริษัทประกันภัยทราบทุกครั้งเพื่อความรวดเร็ว
 7. ขอชื่อพนักงานรับแจ้งเหตุ หมายเลขรับแจ้ง และชื่อเจ้าหน้าที่สำรวจเพื่อความสะดวกในการติดต่อ
 8. ต้องการคำปรึกษาเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือเรื่องการประกันภัยใดๆ ติดต่อ 02 034 6868