ขอบคุณทีมฝึกอบรม บมจ.วิริยะประกันภัย มามอบความรู้เกี่ยวกับ การจัดการด้านสินไหมรถยนต์/กฎหมายเกี่ยวกับนายหน้าประกันภัย/การประกันภัยเบ็ดเตล็ด/ภาพรวมธุรกิจประกันภัย เพื่อให้ทีมงานไรเดอร์โบรกเกอร์ นำไปใช้ในการต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันภัย ต่อไป