ขอขอบพระคุณ คุณทัศนี ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการสมาคมนายหน้าประกันภัยไทยที่ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรอบรมหลักสูตรเพื่อขอรับใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ณ ห้องTraining room บริษัท ไรเดอร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)