งานมหกรรมส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทไรเดอร์อินชัวรันส์โบรกเกอร์จำกัด ได้รับเกียรติเข้ารับเกีรติบัตรในงานมหกรรมส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ในสถานประกอบกิจการและรัฐวิสาหกิจ โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในงานนี้ทางคุณปานวัฒน์ กูรมาภิรักษ์ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทไรเดอร์อินชัวรันส์โบรกเกอร์จำกัด ได้ขึ้นรับเกียรติบัตร