งานอุปสมบท คุณศุภวิชญ์ กูรมาภิรักษ์

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2564 คุณศุภวิชญ์ กูรมาภิรักษ์ ได้เข้าพิธีอุปสมบท ณ วัดห้วงพัฒนา ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด โดยมี พระครูสุพจนวรคุณ หรือหลวงพ่อสุพจน์ ฐิตพฺพโต เป็นพระอุปัชฌาย์