เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมาของธุรกิจ

 • มีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท
 • ผู้บริหารมีประสบการณ์ประกันภัยมากกว่า 20 ปี
 • แนวทางการตลาดเน้นลูกค้าที่เป็นนิติบุคคลเป็นหลัก
 • ให้บริการทั้งนายหน้าประกันชีวิตและนายหน้าประกันวินาศภัย
 • ให้คำปรึกษา / แนะนำ / แก้ไขปัญหา รวมถึงการบริการที่เป็นเลิศสำหรับลูกค้า
 • ได้รับใบอนุญาตประกันชีวิตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
  ทะเบียนเลขที่ ช00006/2557
 • ได้รับใบอนุญาตประกันวินาศภัยจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
  ทะเบียนเลขที่ ว00046/2548

จุดเริ่มต้น ของ บริษัท ไรเดอร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไรเดอร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาด้านบริการและให้ความรู้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยเป็น “บริษัทนายหน้านิติบุคคล” ประกันชีวิตและประกันวินาศภัย ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากบริษัทประกันชั้นนำให้เป็นคนกลางประสานงานทำประกันทุกประเภท ได้ทำการพัฒนาระบบ โดยการรวบรวมหน้าที่และความรับผิดชอบของคนกลางประกันภัยทุกประเภท มาดำเนินการในรูปแบบของนายหน้านิติบุคคล พร้อมทั้งสร้างระบบบริการหลังการขายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สูงสุดผู้เอาประกันภัย

บริษัท ไรเดอร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นมากกว่าบริษัทนายหน้า ด้วยความจริงใจและตั้งใจ ในการช่วยเหลือสังคม โดยมิได้หวังผลในเชิงธุรกิจแต่เพียงอย่างเดียว นอกจากนี้กลุ่มผู้บริหารยังได้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด และผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันภัย สร้างแผนการตลาดแนวใหม่ของการประกันชีวิตและประกันวินาศภัย เพื่อสร้างทางเลือกใหม่ ด้วยช่องทางการขายผ่านทางโทรศัพท์และสื่อมัลติมีเดีย อาทิ โทรทัศน์ อินเตอร์เนต เป็นต้น