หนังสือมอบอำนาจของบริษัทให้รับเบี้ยประกันภัย

บริษัท ไรเดอร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)