เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ

รายละเอียดงาน

 • เงินเดือน (บาท) 20,000 – 40,000

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการและติดตามความคืบหน้าของโครงการ
 • ออกแบบแผนการดำเนินงานในส่วนโครงการที่ได้รับมอบหมาย
 • เพิ่มโอกาสทางธุรกิจใหม่ร่วมกับคู่ค้าทางธุรกิจ
 • นำเสนอโครงการพัฒนาช่องทางดิจิทัลเพื่อการขายและบริการ
 • ศึกษาและวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายหรือออกแบบแผนพัฒนาธุรกิจร่วมกับคู่ค้า
 • ติดตามและประสานงานโครงการกับหน่วยงานภายในภายนอกและคู่ค้า
 • ทดสอบระบบก่อนขึ้นProduction

คุณสมบัติที่จำเป็น

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
 • มีทักษะการสื่อสาร อ่านเขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • มีประสบการณ์ 3 ปี ด้านพัฒนาธุรกิจหรือฝ่ายขายและการตลาด
 • มีความรู้ด้านไอที สามารถประสานงานกับโปรแกรมเมอร์ได้
ประเภทงาน: งานประจำ
สถานที่ทำงาน: สำนักงานใหญ่
เวลาทำงาน: 08.30-17.30

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx