เจ้าหน้าที่ ITSupport & System

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ทำการติดตั้ง กำหนดค่า ทดสอบ เซิร์ฟเวอร์และเครือข่าย
 • ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย
 • ร่วมมือกับทุกแผนกเพื่อดำเนินการและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานไอที
 • ดำจัดการและรักษาการสำรองข้อมูลและการวางแผนการกู้คืนระบบ
 • ดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์, อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษาป.ตรี-โท สาขาไอที วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์หรือมีความเชี่ยวชาญในด้านการออกแบบ หรือติดตั้งระบบเครือข่าย หรือบทบาทที่เกี่ยวข้อง หรือมีการรับรองเครือข่าย; CCNA, CCNP หรือที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้และประสบการณ์ Cisco, Check Point, Palo Alto, FortiGate
 • มีความรู้และประสบการณ์การเขียนโปรแกรม (C, C ++, Java, Python)
 • มีความรู้ในการติดตั้งการจัดการและการแก้ไขปัญหา Network System, WAN, LAN, Security, Unix, Linux, VMWare, ERP, MRP และ BOM
 • มีความรู้เกี่ยวกับโปรโตคอลเครือข่ายเช่น TCP / IP, SNMP
 • มีทัศนคติที่ดีการสื่อสารและทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล , ทักษะการแก้ปัญหาที่ดี.

ประเภทงาน: งานประจำ
สถานที่ทำงาน: สำนักงานใหญ่
เวลาทำงาน: 08.30-17.30

Apply for this position

Allowed Type(s): .pdf, .doc, .docx