คณะกรรมการและทีมงาน

paanwat

นายปานวัฒน์ กูรมาภิรักษ์

ประธานบริหาร

jonhny

นายจอนนี่ แอนโฟเน่

กรรมการบริหาร

drpee.p

ดร.สุรชัย พรหมพันธุ์

กรรมการบริหาร

anurat

นางอนุรัตน์ หีบเพชร

กรรมการบริหาร

004

นางสาววราภรณ์ โพธิ์งาม

กรรมการบริหาร

anuchit

นายอนุชิต กูรมาภิรักษ์

รองกรรมการบริหาร

chompoo

นางสาวภัทราพร จิตตพันธ์

เลขานุการบริษัท

chan

นายชาญ กุลถาวรากร

chatcharin

พล.ต.ต. ชัชชรินทร์ สว่างวงศ์

rassadamon

น.ส.รัษดามน ภาคพรมวานิช

punnipa

นางสาวพรรณิภา นิยม

jatuporn

นางสาวจตุพร ศาลาทอง

pisit

นายพิสิษฐ์ นุตาดี

ใบอนุญาตเลขที่ 6004011603 (วินาศภัย)

siratchai

นายสิรัตน์ชัย ทองเลิศ

ใบอนุญาตเลขที่ 5404012496 (วินาศภัย)

watthana

นายวัฒฑนา กรัตพงศ์

ใบอนุญาตเลขที่ 6004014883 (วินาศภัย)

ampaporn

นางสาวอำภาภรณ์ วงค์โพธิ์

ใบอนุญาตเลขที่ 5704013495 (วินาศภัย)

supaksorn-resize

นายศุภักษร ดินม่วง

ใบอนุญาตเลขที่ 6004005616 (วินาศภัย)

yommana

นายยมนา พงศักดา

ใบอนุญาตเลขที่ 6104047882 (วินาศภัย)

012

นางสาวสุวรรณีย์ ประทุติตา

paweena

นางสาวปวีณา พันธ์ทึก

010

นายภาณุพงศ์ จุโลทก

008

นายณรงค์ ภุมมาลี

014

นางสาวจีระพร ปิ่นสากล

piyawan

นางสาวปิยะวรรณ นิยม

sanga

นายสง่า นิยม

jeab

นางลาวัลย์ ชาติเผือก